LedarskapsCoach

Vi hjälper chefer och blivande chefer att utveckla sina färdigheter att vara ledare.

Kontakta oss för mer information.

Besöksadress Telefon E-post
ProCoach Ledarskap, Utbildning, Coach & Konsult Mike Holdstock
070 - 744 45 25
info@procoach.org