Coach

Skillnaden mellan en amatör och ett proffs? - En coach!
Vi hjälper dig och ditt arbetslag till effektivitet genom målinriktad coaching.
Coaching är ett bevisat kostnadseffektivt sätt att hjälpa dig och dina medarbetare till att snabbt uppnå dina mål.

Kontakta oss för mer information.

Besöksadress Telefon E-post
ProCoach Ledarskap, Utbildning, Coach & Konsult Mike Holdstock
070 - 744 45 25
info@procoach.org