Organisationsutveckling

De flesta organisationer kan lätt uppnå effektivitetsökningar av 20-30 % genom att bättre ta till vara den existerande kompetensen inom organisationen.

Vi hjälper er att förlösa denna outnyttjade kapacitet.

Kontakta oss för mer information.

Besöksadress Telefon E-post
ProCoach Ledarskap, Utbildning, Coach & Konsult Mike Holdstock
070 - 744 45 25
info@procoach.org